تطبیق واکسین تقویتی

پرسش و پاسخ در مورد تطبیق واکسین تقویتی

اجرا: 2022/03/16

معلومات تطبیق واکسین تقویتی

پیشنهادات تطبیق واکسین و پلان ریزی ملاقات

collapse Vax-O-Mat
Webspecial Banner Bild
Which vaccination type are you? Find out with Prof. Eckart von Hirschhausen and Dr. Natalie Grams-Nobmann!