تطبیق واکسین اجباری در مراکز

بوندستاگ تطبیق واکسین اجباری در مراکز را تصویب کرده است. تا 15 مارس 2022، کارکنان کلینیک ها، خانه های سالمندان و مراکز مشابه باید سندیمبنی بر واکسینه شدن یا بهبودی ارائه دهند. هدف محافظت بهتر از افراد کلان سال و افراد دارای مریضی قبلی در برابر ابتلا به ویروس کورونااست.

ضبط واقعه مثبت معلوماتی دیجیتال

ضبط تطبیق واکسین اجباری در مراکز از 24 فبروری 2022

آفیسران وزارت امور اجتماعی، صحت و ادغام بادن-وورتمبرگ پروفسور دکتر اووه لاهل (رئیس اداره)، دکتر توبیاس اشنایدر (رئیس بخش امور اجتماعی)، دکتر تیلو واکر (رئیس بخش صحت) کریستینه انگلهارت (رئیس بخش تامین اجتماعی)، دکتر یوخن ویرله (بخش اداره صحت فدرال)، دکتر زیمونه هوکله-هفنر (رئیس بخش) و دکتر لیزا موز (بخش اداره صحت فدرال) به این سوالات پاسخ می دهند.

پرسش و پاسخ در مورد تطبیق واکسین اجباری در مراکز

اجرا: 2022/03/16

تطبیق واکسین اجباری در مراکز برای کارکنان چه معنایی دارد؟

تطبیق واکسین اجباری در مراکز به چه معناست؟

تطبیق واکسین اجباری در مراکز چگونه اجرا می شود؟