تطبیق واکسین برای اطفال
5 تا 11 سال

حتی اگر اکثر اطفالبدون علائم شدید از مریضی کوروناجان سالم به در ببرند، برخی از آنها شدیدتر تحت تأثیر ملاقات می گیرند یا باید از عوارض طولانی مدت رنج ببرند. متداول ترین پرسش ها و پاسخ های مطرح شده در مورد تطبیق واکسین کورونابرای اطفالرا در این صفحه گردآوری کرده ایم.

واقعه مثبت معلوماتی دیجیتال

ضبط تطبیق واکسین کورونابرای اطفال5 تا 11 ساله از 13 جنوری 2022

رفتن مستقیم به موضوع:
اطلاع رسانی و ارزیابی
22:23
خطرات و عوارض جانبی
36:44
پیشنهادات تطبیق واکسین و سوالات عملی
54:23

پرسش و پاسخ در مورد تطبیق واکسین کورونابرای اطفال 5 تا 11 سال

اجرا: 2022/03/16

خطرات عفونت در کودکان

تطبیق واکسین - توصیه ها، عوارض جانبی، ایمنی واکسین

سوالات کاربردی

collapse Vax-O-Mat
Webspecial Banner Bild
Which vaccination type are you? Find out with Prof. Eckart von Hirschhausen and Dr. Natalie Grams-Nobmann!