تطبیق واکسین برای زنان باردار، زنان شیرده و افرادی که می خواهند بچه دار شوند

هیئت دائمی تطبیق واکسین (STIKO) تطبیق واکسین با دو دوز واکسین mRNA را برای زنان باردار از سه ماهه دوم حاملگی و برای زنان شیرده توصیه می کند. افزون بر این، STIKO صراحتا تطبیق واکسین علیه کووید-19را برای تمام کسانی که در سنین باروری هستند و هنوز واکسینه نشده یا به طور کامل واکسینه نشده اند، توصیه می کند، به طوری که حتی پیش از حاملگی محافظت بسیار خوبی در برابر این مرض وجود دارد.

ضبط واقعه مثبت معلوماتی دیجیتال

ضبط تطبیق واکسین کورونابرای زنان حامله، زنان شیرده و افراد خواهان فرزند از 7 دسامبر 2021

سخنرانان: داکتر فلیس مارکفلد-ارول (کلینیک دانشگاه فرایبورگ، کلینیک زنان)، دکتر اشتفانی پادبرگ (سموم شناسی جنینی، شریته، دانشگاه صحی برلین)، کاتیا شنل (وزارت امور اجتماعی، بهداشت و ادغام بادن-وورتمبرگ) و کاتارینا دزری (اتحادیهMother Hood) eV).

پرسش و پاسخ در مورد تطبیق واکسین برای زنان حامله، زنان شیرده و افرادی که می خواهند بچه دار شوند

تاریخ 2022/03/16

معلومات کلی

معلومات برای زنان حامله

معلومات برای زنان شیرده

معلومات برای افراد خواهان فرزند