განმეორებითი ვაქცინაცია

კითხვები და პასუხები განმეორებითი ვაქცინაციის შესახებ

მდგომარეობით: 16.03.2022

ინფორმაცია განმეორებითი ვაქცინაციის შესახებ

ვაქცინაციის შეთავაზებები და რეგისტრაცია

collapse Vax-O-Mat
Webspecial Banner Bild
Which vaccination type are you? Find out with Prof. Eckart von Hirschhausen and Dr. Natalie Grams-Nobmann!