განმეორებითი ვაქცინაცია

კითხვები და პასუხები განმეორებითი ვაქცინაციის შესახებ

მდგომარეობით: 26.08.2022

ინფორმაცია განმეორებითი ვაქცინაციის შესახებ

ვაქცინაციის შეთავაზებები და რეგისტრაცია