ჩამოტვირთვები

მტკიცედ დაუჭირეთ მხარი აცრას!

თქვენც ასევე გსურთ თვალყური ადევნოთ და მტკიცეთ დაუჭიროთ მხარი აცრას? გარდა პლაკატი- გენერატორისა და სოციალური მედიისთვის შინაარსის გაზიარებისა, აქ ნახავთ სასარგებლო რჩევებსა და ტექსტურ ბლოკებს აცრასთან დაკავშირებული თქვენი კომუნიკაციისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მასალების გამოყენებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენი მომსახურების ცენტრს. საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ დოკუმენტში რჩევები ვაქცინაციის პროგრამების რეკლამისთვის.

მოვლის საშუალებები

ინფორმაცია მაცხოვრებლებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის/ნათესავებისთვის (რამდენიმე ენაზე) PDF
ინფორმაცია თანამშრომლებისთვის (რამდენიმე ენაზე) PDF

აცრის კამპანიების შესახებ რეკლამა

პლაკატი-გენერატორი

ჩვენი პლაკატი-გენერატორით შეგიძლიათ შექმნათ ინდივიდუალური პლაკატები თქვენი ვაქცინაციის პროგრამისთვის. პროცესისთვის არც რეგისტრაციაა საჭირო და არც დამატებითი პროგრამები. თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად და მარტივად შექმნათ მაღალი ხარისხის PDF ფორმატის ფაილი დასაბეჭდად ან JPG ფორმატის ფაილი ციფრულ არხებში გასაზიარებლად.