დაწესებულებასთან დაკავშირებული სავალდებულო აცრა

ბუნდესტაგმა მიიღო გადაწყვეტილება დაწესებულებებთან დაკავშირებული სავალდებულო აცრის შესახებ. 2022 წლის 15 მარტამდე კლინიკების, მოხუცთა თავშესაფრებისა და სხვა მსგავსი დაწესებულებების თანამშრომლებმა უნდა წარმოადგინონ მტკიცებულება, რომ მათ აცრა უკვე გაკეთებული აქვთ ან უკვე გამოჯანმრთელდნენ. ამის მიზანია უფრო კარგად დავიცვათ ხანდაზმული და გადატანილი დაავადებების მქონე ადამიანები კორონავირუსით დაინფიცირებისგან.

ციფრული საინფორმაციო ღონისძიების ჩაწერა

ჩაწერა დაწესებულებასთან დაკავშირებული სავალდებულო აცრა 2022 წლის 24 თებერვლიდან

ბადენ-ვიურტემბერგის სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობისა და ინტეგრაციის სამინისტროს ექსპერტები, პროფ. უვე ლალი (ოფისის ხელმძღვანელი), დრ. ტობიას შნაიდერი (სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი), დრ. თილო ვალკერი (ჯანმრთელობის დეპარტამენტის უფროსი), ქრისტინ ენგელჰარდტი (სოციალური დაზღვევის დეპარტამენტის უფროსი), დრ. იოხენ ვერლე (სახელმწიფო ჯანდაცვის დეპარტამენტი), დრ. სიმონე ჰოკელე-ჰეფნერი (განყოფილების ხელმძღვანელი) და დრ. ლიზა მუსი (სახელმწიფო ჯანდაცვის სამსახურის დეპარტამენტი)

კითხვები და პასუხები დაწესებულებასთან დაკავშირებული სავალდებულო აცრის შესახებ

მდგომარეობით: 16.03.2022

რას ნიშნავს დაწესებულებასთან დაკავშირებული აცრის ვალდებულება პერსონალისთვის?

რას ნიშნავს დაწესებულებასთან დაკავშირებული აცრის ვალდებულება დაწესებულებებისთვის?

როგორ კეთდება დაწესებულებასთან დაკავშირებული სავალდებულო აცრა?