د هغو ماشومانو لپاره د واکسینو تطبیق
چې عمرونه یې له 5 تر 11 کلونو پورې دي

حتی که چېرې ماشومان او نوي ځوانان د کورونا ناروغۍ له اعراضو او علائمو له څرګندېدو پرته هم روغ پاتې شي، ځینې یې په جدي توګه د ذکر شوی ناروغۍ تر اغېز لاندې راځي او یا هم باید د اوږدې مودې لپاره له اعراضو او علائمو و رنځېږي. موږ په دغه وېب پاڼه کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د کورونا ناروغۍ د واکسینو په اړه هغه پوښتنې او ځوابونه چمتو کړي چې تر ټولو ډېر پوښتلے شوي دي.

د ډیجیټلي معلوماتو پیښه

ثبتول د 5 څخه تر 11 کلونو پورې ماشومانو لپاره د کورونا واکسینو تطبیق د 2022 کال د جنورۍ میاشتې له 13مې نېټې راپدېخوا

موضوع ته په مستقیم ډول مراجعه کول:
خبر ورکړئ او فکر وکړئ
22:23
ګواښونه او جانبي عوراض
36:44
د واکسین وړاندیزونه او عملي پوښتنې
54:23

د هغو ماشومانو لپاره د کورونا واکسین د تطبیق په اړه پوښتنې او ځوابونه چې عمرونه یې له 5 تر 11 کلونو پورې دي.

په لاندې نېټه پوښتنه مطرح کېده: 16.03.2022

په ماشومانو کې د ناروغۍ ګواښ

د واکسینو تطبیق - سپارښتنې، جانبي عوراض، د واکسینو بی ضررتیا

عملي پوښتنې

collapse Vax-O-Mat
Webspecial Banner Bild
Which vaccination type are you? Find out with Prof. Eckart von Hirschhausen and Dr. Natalie Grams-Nobmann!