د هغو ماشومانو لپاره د واکسینو تطبیق
چې عمرونه یې له 5 تر 11 کلونو پورې دي

حتی که چېرې ماشومان او نوي ځوانان د کورونا ناروغۍ له اعراضو او علائمو له څرګندېدو پرته هم روغ پاتې شي، ځینې یې په جدي توګه د ذکر شوی ناروغۍ تر اغېز لاندې راځي او یا هم باید د اوږدې مودې لپاره له اعراضو او علائمو و رنځېږي. موږ په دغه وېب پاڼه کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د کورونا ناروغۍ د واکسینو په اړه هغه پوښتنې او ځوابونه چمتو کړي چې تر ټولو ډېر پوښتلے شوي دي.

Aufzeichnung der digitalen Informationsveranstaltung

Die digitale Informations­veranstaltung zur Corona-Schutzimpfung für Kinder fand am 21. September 2022 statt. Für das Video sind Untertitel verfügbar.

Kinder stellen Fragen zur Corona-Schutzimpfung

د هغو ماشومانو لپاره د کورونا واکسین د تطبیق په اړه پوښتنې او ځوابونه چې عمرونه یې له 5 تر 11 کلونو پورې دي.

په لاندې نېټه پوښتنه مطرح کېده: 20.09.2022

په ماشومانو کې د ناروغۍ ګواښ

د واکسینو تطبیق - سپارښتنې، جانبي عوراض، د واکسینو بی ضررتیا

عملي پوښتنې